Chemia Materiałów dla Nowoczesnych Technologii

 

Wykład i laboratorium zostały opracowane specjalnie dla studentów specjalności Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii. Na wykład ten mogą uczęszczać studenci innych specjalności.

 

Wykład poświęcony jest omówieniu właściwości materiałów ferroicznych (głownie ferroelektryków i ferroelastyków), katalizatorom metaloorganicznym w zastosowaniu syntezy materiałów organicznych, różnorodnym materiałom luminoforowym, materiałom możliwym do badań metodą spektroskopii EPR, materiałom miękkim, takich jak polimery, ciekłe kryształy, układy supramolekularne.