Pracownicy

Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej

 

 

Imię i Nazwisko

e-mail

Godziny Konsultacji

Telefon

Pokój

prof. dr hab. Ryszard Jakubas

ryszard.jakubas_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7236

507 (budynek A)

 

 

Pracownia Studencka Chemii Fizycznej (budynek B, p. 210a )

 

Imię i Nazwisko

e-mail

Godziny Konsultacji

Telefon

Pokój

dr Olaf Czupiński

kierownik

olaf.czupiński_AT_chem.uni.wroc.pl

 

 375 7283,     

        7367

405 (budynek A), 210a (budynek B)

mgr Justyna Piechocka

justyna.piechocka_AT_chem.uni.wroc.pl

 

713757367

210a (budynek B)

 

 

Zakład Chemii Fizycznej

 

Imię i Nazwisko

e-mail

Godziny Konsultacji

Telefon

Pokój

prof. dr hab. Grażyna Bator

grazyna.bator_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7230

507 (budynek A)

prof. dr hab. Maria Grzeszczuk

maria.grzeszczuk_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7336

411 (budynek A)

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr.

kazimierz.orzechowski_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7114

406 (budynek A)

prof. dr hab. Maria Rospenk

maria.rospenk_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7203

101 (budynek A)

dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr.

zbigniew.galewski_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7346

703 (budynek A)

dr hab. Zbigniew Pawełka, prof. UWr.

zbigniew.pawelka_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7282

406 (budynek A)

dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr.

aleksander.filarowski_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7229

403b (budynek A)

dr Anna Piecha-Bisiorek

anna.piecha_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7288

54 (budynek B)

dr Magdalena Rok

magdalena.rok_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7288

54 (budynek B)

dr Przemysław Szklarz

przemysław.szklarz_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7288

54 (budynek B)

dr Maciej Wojtaś

maciej.wojtas_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7328

405 (budynek A)

mgr Agnieszka Kwocz

agnieszka.kwocz_AT_chem.uni.wroc.pl

 

 375 7308

608 (budynek A)

mgr Magdalena Węcławik

magdalena.weclawik_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7288

54 (budynek B)

mgr Izabela Niezgoda

izabela.niezgoda_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7013

707 (budynek A)

mgr Alicja Wolny

alicja.wolny_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7343

402a (budynek A)

mgr Przemysław Kubik

przemyslaw.kubik_AT_chem.uni.wroc.pl

 

 375 7308

608 (budynek A)

mgr Marta Kuć

marta.kuc_AT_chem.uni.wroc.pl

 

375 7308

608 (budynek A)