W skład Zakładu Dydaktycznego Chemii Fizycznej wchodzą pracownicy następujących Zespołów Badawczych: