Oznaczenia  ćwiczeń  w  skryptach  i  podręczniku

 

 

Lp

Nazwa ćwiczenia

Skrypt A

Podręcznik

Skrypt B

1

Momenty dipolowe

3.1

4.1.1

3.1

 

Refrakcja

3.2

4.2.2

3.2

3

Miareczkowanie refraktometryczne

3.3

4.2.1

3.3

4

Parametry pasma absorpcyjnego

3.4

4.4.1

3.4

5

Ciepło neutralizacji

4.1

5.1.1

4.1

6

Ciepło rozpuszczania

4.2

5.2.1

4.2

7

Ciepło parowania

4.3

5.2.3

4.3

8

Cząstkowe objętości molowe

4.4

5.4.1

4.4

9

Stała dysocjacji metodą spektrofotometryczną

4.5

5.3.1

3.5

10

Równowaga ciecz-para

5.1

5.5.1

5.1

11

Analiza termiczna

5.2

5.5.2

5.2

12

Izoterma rozpuszczalności (3 składniki )

5.3

5.5.3

5.3

13

Współczynnik podziału Nernsta

5.4

5.5.4

5.4

14

Krytyczny punkt mieszalności

5.5

 

5.5

15

Równowagi fazowe ciało stałe-ciecz

5.6

 

5.6

16

Kriometria

6.1

5.6.1

6.1

17

Ebuliometria

6.2

5.6.2

6.2

18

SEM ogniw galwanicznych

7.1

7.1.1-4

7.1

19

Termodynamika ogniw

7.2

7.1.5

7.2

20

Przewodnictwo elektrolitów

7.3

7.2.1-3

8.2

21

Stała dysocjacji kwasów i zasad (A i B )

7.4 a,b

7.4.2

7.3

22

Punkt izoelektryczny amfolitów

7.5

7.4.3

 

23

Miareczkowania konduktometryczne

7.6

7.4.1

8.5

24

Lepkość cieczy

8.1

6.3.1

8.1

25

Metoda Hittorfa

8.2

6.2.1

8.3

26

Metoda ruchomej granicy

8.3

6.2.2

8.4

27

Zmydlanie estru

9.1

8.3.1

9.3

28

Inwersja sacharozy

9.2

8.3.2

9.2

29

Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji

9.3

8.1.2

9.1

30

Kinetyczny efekt solny

9.4

8.2.2

 

31

Napięcie powierzchniowe

10.1

9.7.3

 

32

Adsorpcja z roztworu

10.2

9.6.2

 

33

Wyznaczanie masy molowe metodą Mayera

11.1

 

 

34

Charakterystyka czujników temperatury

11.2

3.1

 

 

 

Skrypt A;       "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej",

                         pod redakcjąAdolfa Kiszy, Wrocław,1993

 

Podręcznik ; "Eksperymentalna chemia fizyczna"

                        L.Sobczyk, A.Kisza, K.Gatner, A.Koll

 

Skrypt B;       "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej"

                        pod redakcjąAdolfa Kiszy, Wrocław,2007

 

 

Numery ćwiczeń na harmonogramach podawane są wg Skryptu A