Listy zadań ChO/ChŚ/ICh

Listy zadań:

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

 

 

Zasady zaliczenia konwersatorium z chemii fizycznej dla Chemii Ogólnej, Chemii Środowiska i Informatyki Chemicznej:

 

  1.  Studenci piszą dwa kolokwia. Pierwsze po 6 lub 7 liście, drugie po 12 lub 13 liście zadań. Kolokwia są organizowane w ramach zajęć, jednak wspólnie dla wszystkich.
  2. Każde kolokwium można poprawiać jeden raz. Poprawa kolokwium jest w kolejnym tygodniu.
  3. Niezgłoszenie się na kolokwium jest jednoznaczne z utratą terminu
  4.  Będzie kolokwium "ostatniej szansy" dostępne tylko dla tych, którzy sumiennie chodzili na zajęcia i byli aktywni.
  5.  Zaliczenie kolokwium wymaga zdobycia przynajmniej 40% punktów
  6.  Student musi zaliczyć obydwa kolokwia
  7.  O końcowej ocenie decyduje prowadzący ćwiczenia. Oceniając bierze pod uwagę zarówno wyniki kolokwiów, jak i aktywność na ćwiczeniach. Za aktywność można podwyższyć ocenę najwyżej o jeden stopień.