Wykład

Blok specjalnościowy I
(I rok II st.) semestr zimowy 2014/2015

„Zastosowania materiałów chemicznych”  60 godzin

 

Czwartek, sala 5, godz. 12.00 (część A)

Prof. dr hab.
G. Bator
(koordynator części A)

Opis tensorowy. Nieliniowe właściwości dielektryczne. Własności mechaniczne kryształów. 10 godz. 02.10, 9.10, 16.10, 23.10, 06. 11

 

Prof. dr hab.
R. Jakubas

Ferroiki. 10 godz.  13.11, 20.11, 27.11, 4.12, 11.12

 

 

Prof. dr hab.
 A. Trzeciak

Katalizatory metaloorganiczne, nanokatalizatory i koloidy metali w syntezie nowych materiałów.  10 godz.
18.12, 08.01, 15.01, 22.01, 29.01  

 

 

Czwartek, sala 5, godz. 14.00  (część B)

Prof. dr hab.
E. Zych
(koordynator części B)

Zastosowania materiałów luminoforowych 10 godz.

02.10, 9.10, 16.10, 23.10, 06. 11

 

 

Dr P. Gawryszewska

Materiały luminoforowe i dla optyki nieliniowej. 10 godz.

13.11, 20.11, 27.11, 4.12, 11.12

 

Prof. dr hab.
A. Jezierski

EPR ciała stałego 6 godz.

18.12, 08.01, 15.01,

 

dr hab. Z. Galewski, prof. UWr.

Materiały miękkie, chemia supramolekularna 4 godz.

22.01, 29.01

Zaliczenie: Egzamin z jednej części